This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Canh Dần 67 Tuổi – Dương Nữ

a52a068cdcM21-02.jpg Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Canh Dần 67 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ: 17-2-1950 đến 05-2-1951) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Xanh Tướng tinh: Con Heo, Con dòng: Thanh đế, trường mạng Mạng: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách) Sao: Thái Âm: May Mắn, danh lợi tốt Hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng Vận Niên: (Trâu cày ruộng), tốt Thiên Can:

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Nhâm Dần 55 Tuổi – Dương Nữ

7164dcfa8enho-01.jpg Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Nhâm Dần 55 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 05-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Đứng Đá Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Ngựa.

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Đinh Hợi 70 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Đinh Hợi 70 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 22-1-1947 đến 09-2-1948) Vật Phẩm May Mắn: Heo Đá Mắt Mèo Tướng tinh : Con Dơi Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Thái Dương: May mắn, tài lộc tốt HẠN: Địa Võng: Nhiều âu lo. VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Đinh Hợi 70 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Đinh Hợi 70 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 22-1-1947 đến 09-2-1948) Vật Phẩm May Mắn: Heo Đá Mắt Mèo Tướng tinh : Con Dơi Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Thái Dương: May mắn, tài lộc tốt HẠN: Địa Võng: Nhiều âu lo. VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 08-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Cổ Miến Điện Tướng tinh: Con Gấu Con dòng: Thanh Đế, phú quý MẠNG: Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng ốm đau VẬN NIÊN: Ngưu canh Điền ( Trâu cày

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 08-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Cổ Miến Điện Tướng tinh: Con Gấu Con dòng: Thanh Đế, phú quý MẠNG: Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng ốm đau VẬN NIÊN: Ngưu canh Điền ( Trâu cày

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Tân Hợi 46 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Tân Hợi 46 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn: Nhẫn Đá Mã Não Tướng tinh : Con Cọp Con dòng : Bạch Đế, phú quý MẠNG : Xoa xuyến Kim (Vàng nữ trang) SAO : Kế Đô : Ốm đau, hao tốn HẠN : Thiên Tinh : Rối rắm, tranh chấp VẬN

Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày – Ngày Tốt 2016 – Ngày Tốt Xấu 2016