Tử Vi 2016 Tuổi Tuất

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Canh Tuất 47 Tuổi – Dương Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Canh Tuất 47 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 06-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Nhẫn Hổ Phù Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Bạch Đế, Phú Quý MẠNG: Xuyến xoa Kim ( Vàng trang sức) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa ( Heo gặp

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Nhâm Tuất 35 Tuổi – Dương Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Nhâm Tuất 35 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 25-1-1982 đến 12-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Hổ Phách Tướng tinh: Chim Trĩ Con dòng: Hắc Đế.

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Giáp Tuất 23 Tuổi – Dương Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu tuổi Giáp Tuất 23 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995) Vật Phẩm May Mắn: Chim Anh Vũ Lapis Tướng tinh: Con ngựa Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Xà Ẩn Tĩn.