Xem Ngày Giờ Sinh

Xem ngày sinh tốt xấu cho những người tuổi Thân

Trong 12 tháng của năm Thân, tùy vào ngày sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh ngày Tý: Tuổi Thân sinh vào ngày này được sao Thiên Tướng chiếu mệnh nên số có chức quyền lớn. Tuy nhiên, họ lại hay bị tiểu nhân quấy rối, more »

Xem ngày sinh tốt xấu cho những người tuổi Tỵ

Trong 12 tháng của năm Tỵ, tùy vào ngày sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.   Sinh ngày Tý: Người tuổi Tỵ sinh ngày này có sao Tử Vi chiếu mệnh, cuộc đời nhiều may mắn, mọi sự thuận lợi. Tuy có nạn nhưng không bị more »

Xem ngày sinh tốt xấu cho những người tuổi Tuất

Trong 12 tháng của năm Tuất, tùy vào ngày sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh ngày Tý: Là người có cuộc sống bất ổn, hôn nhân không như ý, mọi việc làm đều trắc trở. Sinh ngày Sửu: Người tuổi Tuất sinh ngày này cuộc more »

Xem ngày sinh tốt xấu cho những người tuổi Tý

Trong 12 tháng của năm Tý, tùy vào ngày sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh ngày Tý: Nhờ có sao Thiên Tướng chiếu mệnh, vì vậy ai sinh vào giờ này đều có số xuất ngoại, làm ăn phát đạt, rạng rỡ tổ tông, con more »

Xem ngày sinh tốt xấu cho những người tuổi Ngọ

Trong 12 tháng của năm Ngọ, tùy vào ngày sinh của mỗi người theo âm lịch.   Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh ngày Tý: Là người có tài lộc nhưng do bị sao Kiếp Sát, Chiếu Quân, Thái Tuế chiếu mệnh nên số vất vả, long đong, hay gặp chuyện cãi more »

Xem ngày sinh tốt xấu cho những người tuổi Dần

Trong 12 tháng của năm Dần, tùy vào ngày sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh ngày Tý: Ngày này có sao dữ Thiên Cẩu chiếu mệnh nên tâm tư tình cảm thường không yên, hay lo nghĩ. Sinh ngày Sửu: Nhờ có sao Hồng Loan more »

Xem ngày sinh tốt xấu cho những người tuổi Dậu

Sinh ngày Tý: Người tuổi Dậu sinh vào ngày này trong đời sẽ gặp nhiều điều may mắn, vui vẻ. Tuy nhiên, do bị sao Cẩu Giảo chiếu mệnh nên nếu theo nghiệp kinh doanh khó phát đạt. Sinh ngày Sửu: Người tuổi Dậu sinh vào ngày này cuộc đời thường ít may mắn, sự more »