sản phẩm bản địa

Thành công tại thị trường nước ngoài với sản phẩm bản địa, bí quyết nào?

Để tránh sa thải thêm nhân viên, công ty chọn cách cắt giảm chi phí cho các hoạt động hàng ngày như giảm bớt số lượng máy kéo mới khi trồng vườn nho mới, tăng thời gian sử dụng máy trong một ngày. Mặc dù điều này làm tăng chi phí thắp sáng và tiền more »