Thay đổi bản thân

Bản đồ tư duy sẽ là công cụ giúp tổ chức thông tin và tăng cường tư duy

Hãy so sánh bộ não của bạn và kiến thức chứ trong nó với 1 thư viện. Những thông tin, kiến thức chứa trong não bạn nhiều như 1 kho sách vở, báo chí, băng đĩa đồ sộ trong thư viện ấy. Nếu thư viện ấy không tổ chức sắp xếp, phân loại các tài more »

Những tính cách nào là quyết định để thành công?

Tính cách có thể được học và rèn luyện ở mọi lúc, mọi nơi để thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Trong thực tế cuộc sống, ít người có ngay được tính cách hoàn toàn vững vàng và tốt đẹp. Do đó, cần phải xác định cho bản thân con đường từ từ more »